STRESS TEST - Percieved Stress Scale (PSS)

PSS er et spørgeskema med ti spørgsmål, der måler i hvilken grad du oplever, at livet er uforudsigeligt, ukontrollabelt og overvældende. Spørgsmålene fokuserer på, hvordan du oplever at kunne håndtere hverdagen, og ikke på specifikke forhold (arbejdsmiljø, privatliv, konflikter, sygdom).

Spørgeskemaet bliver brugt i forskningsmæssig regi til at vurdere stress i større befolkningsgrupper.

   

Spørgeskemaet kan give dig et praj om dit stress niveau - "lav oplevet stress", "moderat oplevet stress" og "høj oplevet stress". Spørgsmålene i dette skema drejer sig om dine følelser og tanker inden for den sidste måned.

Ved hvert spørgsmål angives svar ved at trykke på knappen som passer med, hvor ofte du har haft den pågældende følelse eller tanke.